СКАЖИ БУЛІНГУ "НІ"

                        ЯВИЩЕ ШКІЛЬНОГО бУЛІНГУ
       Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьмиодне до одного.
Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг.Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена. Перші публікації в Україні з’явилися 2005 р.
Булінг (bullying, віданг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян, насильник) визначається як утиск, дискримінація, цькування. Цей термін означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей.
Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження тощо аж до задоволення садистських потреб окремих осіб.
Як показує практика, форми шкільного булінгу можуть бути різними:
·         систематичні кепкування з будь-якого приводу (від національності до зовнішнього вигляду дитини);
·         задирство;
·         фізичні і психічніприниження;
·         різного виду знущання;
·         бойкот та ігнорування;
·         псування особистих речей та ін.
Хулігани (булі) надзвичайно винахідливі. Новітній їхній "винахід" — кібербулінг, тобто знущання з використання мелектронних засобів комунікації.
Дослідники пропонують таку найзагальнішу класифікацію всіх видів булінгу:
·         1-ша група — прояви, пов’язані переважно з активними формами приниження;
·         2-га група — прояви, пов’язані зі свідомою ізоляцією, обструкцією скривджених.
Соціальна структура булінгу, як правило, має три елементи, а саме:
·         переслідувач (булі);
·         жертва;
·         спостерігач.
У сучасній науці існує декілька підходів до вивчення булінгу. Одні дослідники зосереджують увагу на пошуку й визначенні особистісних рис, характерних для особи булі та його жертви. Інші намагаються розглядати булінг як соціально-психологічний процес.
Ось як визначає типові риси учнів, схильних ставати булі, норвезький психолог Д. Ольвеус:
·         вони відчувають сильну потребу панувати й підпорядковувати собі інших учнів, переслідуючи власн іцілі; вони імпульсивні й легко шаленіють;
·         вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дорослих (передусімбатьків і вчителів);
·         вони не виявляють співчуття до своїх жертв;
·         якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших.
Типов іжертви булінгу також мають свої характерні риси:
·         вони полохливі, вразливі, замкнуті й соромливі;
·         вони часто тривожні, невпевнені в собі, нещасні ймають низьку самоповагу;
·         вони схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про самогубство;
·         вони часто не мають жодного близького друга та успішніше спілкуються з дорослими, ніж із однолітками;
·         якщо це хлопчики, вони можуть бути фізично слабшими за своїх ровесників.
Ці риси є водночас і причиною, і наслідком булінгу. У той самий час, на думку окремих дослідників, відтворити типовий портрет агресора та жертви неможливо.
Деякі психологи фіксують увагу не стільки на індивідуальних властивостях дитини, скільки на її місці в групі. Ті діти, які активно не включені в групові процеси, тримаються осібно, менш товариські, як правило, є аутсайдерами і їх (інколи більш обдарованих і талановитих) не люблять у групі. У таких випадках знаходиться хтось, хто бере на себе роль виконавця групової волі. У результаті виникає булінг.
Говорячи про спостерігачів (ким би вони не були), учені відзначають  такі їх типові характерні риси, як відчуття провини і відчуття власного безсилля.
Практично в усіх країнах булінг більш поширений серед хлопчиків, ніж серед дівчаток, і його жертвами також частіше стають хлопчики. Це не просто пустощі або грубість, а особлива форма взаємин.
Кажучи про форми прояву булінгу, найбільш типові для хлопчиків і дівчаток, слід зазначити, що якщо хлопчики частіше вдаються до фізичного булінгу (стусани, поштовхи тощо), то дівчатка більш охоче користуються такими формами тиску, як поширення пліток, виключення з кола спілкування. А втім, ця різниця відносна і схоже, що вона зменшується.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗАВІДУЮЧОГО ФІЛІЇ
РОЗСОХУВАТСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ
ХМЕЛІВСЬКОГО НВО
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ            

від 26.12.2019                                                                               №151 – г
с.Розсохуватка

Про створення комісії та затвердження плану заходів
 на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
             На виконання Закону України (19 січня 2019 року набув чинності) від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа МОН України від 29.01.2019 року №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України» та з метою своєчасного вжиття заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу                 
 Н А К А З У Ю :
1.     Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу у такому складі:
   голова комісії: Щербак Х.В.завідувач філії;
   заступник голови комісії: Білан В.Л - вчитель математики, фізики та інформатики;
 члени комісії: Савенко Л.І. – вчитель історії та географії;
                          Петров М.В. – вчитель фізичного виховання;
                          Ковальова С.В. – вчитель початкових класів.
3. Затвердити порядок реагування  на встановлені випадки булінгу (цькування) у школі та відповідальність осіб, причетних до цього. 
4. Затвердити процедуру  подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі.
5. Затвердити  план заходів  на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у школі (додаток 1)  та правила для учнів 1 – 9 кл (додаток 4) .
6.     У випадках скликання комісій до її роботи залучати батьків, чиї діти причетні до випадків булінгу.
7.     Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви керівнику закладу освіти.
8.     Педагогічним працівникам та господарсько-обслуговуючому персоналу закладу освіти у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, передавати керівникові закладу освіти (завідувачу) з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому
9.     З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання комісій та залучати батьків учнів до її засідань.
10. Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу,  вдома, у школі чи поза межами.
11. Довести до відома усіх педагогічних працівників та господарсько-обслуговуючому персоналу про персональну  відповідальність за випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи колег по роботі.
12. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників, учнів та їх батьків.
13. Копію даного наказу розмістити на офіційному блозі Розсохуватської ЗШ І-ІІ ступенів Хмелівського НВО.
14.  Невідкладно інформувати відділ освіти про випадки булінгу та домашнього насильства.
15. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Завідувач філії                     Х.Щербак


З наказом ознайомлені:

 «Затверджено»
Наказ №79 від 16.09.2019 р.
Додаток 4
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Загальні правила поведінки
·         Здобувач освіти приходить до школи за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце , готує все необхідне навчальне приладдя.
·         Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою й використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути.
·         Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
·         Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.
·         У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити классному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
·         Здобувач освіти школи повинен виявляти повагу до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
·         Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
·         Здобувач освіти бережуть майно школи, аккуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
·         До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
·         Здобувач освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їхню думку, речі, повинні здати черговому, який знаходиться на першому або на другому поверсі закладу освіти.
·         Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.
·         Не дозволяється користуватися плеєром, мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках.
·         Здобувач освіти зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
·         На першу вимогу вчителя слід пред’являти щоденник.
·         Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику, гаджетах.
·         Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг.
Поведінка здобувачі восвіти на уроках
·         Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.
·         Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.
·         Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
·         Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
·         Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.
Поведінка здобувачів освіти на перервах
·         Під час перерви здобувач освіти зобов’язаний:
·         підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
·         вийти з класу, якщо попросить учитель;
·         підкорятися вимогам чергового учня чи учителя.
·         Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.
·         Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії, майстерня, спортзал).
·         Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор.
·         Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.
·         У школі категорично забороняється тютюнопаління.
·         Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.
·         На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого классного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

Поведінка здобувачів освіти в їдальні
·         Під час обіду в їдальні належить дотримуватися добросусідських взаємин і поводитися пристойно.
·         Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
·         Учні приходять в їдальню після закінчення уроку у визначений час.
·         Розмовляти під час обіду слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
·         Учні прибирають посуд після прийому їжі.
·         Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
·         Учні мають право взяти в їдальню принесений з дому сніданок.
·         Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.
Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти
·         До школи здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.
·         Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
·         Рекомендується не використовувати косметику і не носити прикраси на заняття.
·         Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
·         Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
·         На уроках трудового навчання діти повинні мати робочу форму.
·         На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

Правила поведінкиздобувачівосвітипід час екскурсії
·         Під час слідування до місця перебування та назад дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину.
·         Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.
·         У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи.
·         Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати розпорядження керівника групи.
·         Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час розведення вогнища.
·         Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути вибухонебезпечними.
·         Паління, вживання алкогольних напоїв та купання в річці суворо заборонені.
Обов’язкичергового в класі
·         Чергові призначаються відповідно до графіка чергування в класі.
·         Черговий здобувач освіти здає й приймає клас.
·         Чергові допомагають вчителю підготувати клас до наступного уроку, роблять посильнее прибирання класної кімнати.
·         Під час перерви черговий учень (учні) провітрює клас, допомагає вчителеві розвісити навчальний матеріал для наступного уроку, роздає зошити за проханням учителя.
·         Наприкінці робочого дня чергові учні готують клас для наступного робочого дня.

                                                                                                                   «Затверджено»
Наказ №151 від 26.12.2019 р.
Додаток 3
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в школі
Загальні питання
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).
3.Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники, працівники та педагогічні працівники закладу та інші особи.
4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.
5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
  • систематичність (повторюваність) діяння;
  • наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
  • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.
Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)
1.Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти керівнику закладу.
2.Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).
3.Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу отримує секретар, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.
4.Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто керівник закладу або його заступник.
5.Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).
6.Форма та примірний зміст Заяви оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
7.Датою подання заяв є дата їх прийняття.
8.Розгляд Заяв здійснює керівник закладу з дотриманням конфіденційності.
Відповідальна особа
1.Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.
2.До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення керівника закладу.
3.Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу.
4.Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.
Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)
1.За результатами розгляду Заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.
2.З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріалу сторін.
3.Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.
4.Комісія створюється наказом керівника закладу.
5.До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, керівник закладу та інші заінтересовані особи.
6.Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.
7.Якщо Комісія визначила що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.
8.У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.
9.Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.
10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).
11.Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.
Терміни подання та розгляду заяв
1.Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування),а також подати Заяву.
2.Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.
3.Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дативидання рішення про проведення розслідування.
4.За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.
5.Керівник закладу зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.
                                                  «Затверджено»
                                                                                                       Наказ №151 від 26.12.2019 р.
                                                                                                                                    Додаток 2
Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу
Загальні питанн
1.Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».
2.Цей Порядок визначає процедуру реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі.
Реагування на доведені випадки булінгу
1.На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, керівник закладу:
  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).
2.Заходи здійснює соціальний педагог у взаємодії з практичним психологом закладу освіти та затверджуються керівником закладу.
3.З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.
Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)
1.Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 1734 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:
"Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу
-         Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
-         Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
-         Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
-         Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
-         Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу -тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку".
«Затверджено»
                                                                                                                                             Наказ №151  від 26.12.2019 р.                                                                                                                                                                               Додаток 1
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію
булінгу в закладі освіти

п/п
Назва заходу
Цільова аудиторія
Термін виконання
Відповідальний
Діагностичний етап
1
Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

Вересень
Класні керівники
2
Складання банку даних учнів «Зони ризику» та «групи ризику»
Учнівський контингент
Вересень
Класні керівники
3
Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:
–спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;
–опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;
–психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;
–соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;
–визначення рівня тривоги та депресії учнів.
Усі категорії учасників освітнього процесу
Упродовж  року
Класні керівники
Інформаційно-профілактичні заходи
4
Виступ на тему «Протидія булінгу в шкільному середовищі »
  Педагогіч-
ний колектив
Березень
Класні керівники
5
Проведення засідання МО класних керівників 1-9 кл. на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків боулінгу серед учасників освітнього процесу»
Педагогіч-
ний колектив
Січень
Білан В.Л. –
керівник МО класних керіників
6
Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»
Педагоги, батьки учнів
Грудень
Класні керівники
7
Проведення психолого-педагогічного семінару:
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Педагогічний колектив
Квітень
Класні керівники
8
Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню
Педагогічний колектив
Упродовж року
Завідувач філії

9
Розробка рекомендацій для педагогів  на тему: «Небезпека в Інтернеті».
Педагогічний колектив
Грудень
Класні керівники
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
10
Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків
1-4
Упродовж року
Класні керівники
11
Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять
1-9
Упродовж року
Завідувач філії,
класні керівники 
12
Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості
5 – 9
Упродовж року
Класні керівники
13
Проведення уроків відвертого спілкування: «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Допоможи собі рятуючи інших», «Стережись! Бо, що посієш, то й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі».
1 - 9
Лютий
Класні керівники
14
Відпрацювання теми особистої гідності на прикладах літературних та історичних героїв.
1-9
Упродовж року
Класні керівники,
учителі літератури та історії
15
Проведення заходів в рамках Тижня «Виховуємо толерантності»
Усі категорії учасників освітнього процесу
Листопад
Класні керівники .
16
Проведення заходів в рамках Акції « 16 днів проти насильства»
Усі категорії учасників освітнього процесу
Листопад-грудень
Класні керівники,
вчителі-предметники,
17
«Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг» для учнів
5-8
Лютий – квітень
Класні керівники
18
Зустріч із представниками поліціїї. Лекція «Stop булінг!»
педагоги
Листопад
Завідувач філії
Психологічний супровід
19
Діагностика стану психологічного клімату класу
1-9
Упродовж року
Класні керівники
20
Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час
1-9
Упродовж року
Класні керівники
21
Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу
Усі категорії учасників освітнього процесу
Упродовж року
   Класні керівники
22
Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу
Усі категорії учасників освітнього процесу
Упродовж року
Класні керівники
Робота з батьками
23
Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»
1-9
Упродовж року
Завідувач філії,
класні керівники
24
Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини
1-
Упродовж року
Класні керівники
25
Консультування батьків
«Безпека в Інтернеті»
Батьки учнів
За запитом
Класні керівники
26
Виступ на батьківських зборах «Стоп, булінг»
Батьки учнів
Грудень
Класні керівники
 27
Виступ на батьківських зборах  «Обережно, булінг»
Батьки учнів
Січень- лютий
Класні керівники
28
Інформаційна робота через інтернет – сторінки

Упродовж року
Завідувач філії,
класні керівники
29
Рекомендацій для батьків на тему: «Небезпека в Інтернеті.
Батьки учнів
Грудень
Класні керівники
 30
Рекомендації для батьків на тему:
«Безконфліктне спілкування»
Батьки учнів
Лютий
Класні керівники
31
Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школі»
Батьки, здобувачі освіти
Квітень, травень
Класні керівники
32
Контроль стану попередження випадків  булінгу
Нарада при директорові
Травень
Завідувач філії.
Перегляд мультфільмів: Булінгу«Ні!»

Немає коментарів:

Дописати коментар